Něco na úvod

Vítejte na stránkách NEZávislé ZMĚNY pro Orlovou!

v letošních volbách do orlovského zastupitelstva jsme obdrželi od voličů nádherných 16,96% hlasů a tím jsme se obsadili druhou příčku v komunálních volbách.  Díky samozřejmě Vám všem!

Na těchto stránkách naleznete nejen informace o nás, ale také naše příspěvky, názory, komentáře či videopříspěvky. Budeme samozřejmě rádi, když se zapojíte do diskuse a pokud Vás něco trápí – nebojte se nám to sdělit, ať už zde na našich stránkách, nebo můžete využít některý z uvedených kontaktů.

Již brzy se dozvíte informace o programovém prohlášení nové koalice, která povede Orlovou další 4 roky. Pevně věříme, že se nám podařilo sestavit silný tým lidí, kteří budou bojovat za změnu, kterou Orlované chtějí.

Pohodový den Vám přeje tým NEZávislé ZMĚNY pro Orlovou!

Kdo jsme

Vítejte!

možná si kladete otázku, kdo nebo co je „NEZávislá ZMĚNA pro Orlovou“. Popravdě, nejsme na politické scéně v Orlové žádný nováčkem, ale působíme zde již několik let. Jsme koalice dvou hnutí a sice Nezávislí a Změna pro lidi – Orlová, kteří jdou společně do letošních komunálních voleb s volebním heslem NEZávislá ZMĚNA pro Orlovou.

Naše hnutí pracují v Orlové od roku 1991, vnímáme současné velké společenské změny. Stáváme se předměstím (satelitem) obrovské průmyslové aglomerace. Stále usilujeme o to, aby město zajistilo svým občanům plnohodnotný a spokojený život. Bez zájmu a aktivní pomoci Vás, občanů našeho města, to nepůjde. Realizace programu je práce všech obyvatel Orlové na řadu let.

Možná se ptáte proč tohle spojení. My odpovídáme jednoduše – proč dělit síly, když můžeme společně bojovat za lepší zítřky našeho města. Spojení nám dává více odvahy a také více možností jak bojovat za změnu, kterou Orlová opravdu potřebuje. Nebát se a spolupracovat – to je naše vize.

Společnými silami pro lepší život v Orlové.

 

Co chceme

– znát Váš názor

– nazývat věci pravými jmény a zprostředkovat Vám objektivní informace

– společně s vámi přinést změnu.

– město, ve kterém se dá důstojně žít.

Společnými silami pro lepší život v Orlové.

NAŠE ORLOVÁ MUSÍ BÝT:

REPREZENTATIVNÍ – urychlené dokončení rekonstrukce náměstí
ŽIVÁ – zprovoznění letního koupaliště
PROSPERUJÍCÍ – maximální podpora místních podnikatelů
ZDRAVÁ – zachování nemocnice v současném provozu s lůžkovou částí
BEZPEČNÁ – nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům
ČISTÁ – jsme proti budování plynových kotelen na území města
DOSTUPNÁ – realizace nových parkovacích míst

 

Pro Orlovou reprezentativní prosazujeme:

1.  Urychlené dokončení humanizace centra města.
2.  Zlepšení obrazu Orlové v okolí a v Česku (např. promítání v orlovské nemocnici na obrazovkách záběrů z Orlové, ne z Karviné, publikace v celostátním tisku, atd.). Nejsme jen uživatelé drog!
3.  Zavedení městské aplikace s informacemi pro občany města (obchody, ordinace, sportoviště, akce) s nabídkou slev a výhod v těchto zařízeních.
4.  Postupnou změnu Orlovských novin tak, aby byly také centrem konstruktivní diskuse o hledání nejlepších řešení problémů města.
5.  Možnost zavedení loga města, ne heraldického, podle návrhů občanů.
6.  Zavedení systému propagace s novými, již osvědčenými prvky. Budeme se opírat o slavnou minulost Orlové a její významné rodáky.

 

Pro Orlovou živou prosazujeme:

1.  Zprovoznění letního koupaliště.
2.  Zachování provozu ZUŠ J. R. Míši ve stávajících prostorách.
3.  Zajištění stavebních pozemků pro individuální výstavbu včetně zasíťování a zaměření.
4.  Zapojení obyvatel Orlové do správy svého města a věcí veřejných-podpoříme spolky, (chceme prosazovat elektronické hlasování o důležitých záměrech – občané mají právo se vyjádřit k návrhům města.)
5.  Ve výjimečných případech budeme požadovat referendum k zásadním záměrům ve městě.
6.  Zveřejníme materiály k jednání MěR (rady města) před jejím konáním, obnovíme jmenovité hlasování MěR.
7.  Budeme požadovat, aby měl každý zastupitel městský e-mail.Každý zastupitel města bude mít na starosti vybranou oblast Orlové.

 

Pro Orlovou prosperující prosazujeme:

1.  Maximální podporu místním podnikatelům, např. slevou na nájmu v městských prostorách.
2.  Vybudování průmyslové zóny.
3.  Narovnat smluvní vztahy mezi SMO a městem tak, aby městská společnost pracovala ve prospěch města.
4.  Udržení a rozšíření chráněných dílen.
5.  Využití námětů a doporučení z ankety MĚSTA PRO BYZNYS tak, jak je zavádějí vítězná města.
6.  Změnu způsobu hospodaření města a tím i řešení našich dlouhodobých problémů.
7.  Řešení našich dlouhodobých problémů, jako je perspektiva kina Vesmír, zvláštní školy na ul. Polní, optimalizace majetku města a jeho údržby podle analýzy Ing. Luďka Tesaře, atd.
8.  Větší míru zapojení do dotačních titulů ze strany města.
9.  Realizovatelný konkrétní strategický plán města.
10.  Hledat cesty k realizaci malých investic s velkou přidanou hodnotou pro občany.

 

Pro zdravou Orlovou prosazujeme:

1.  Zachování dostupnosti zdravotní péče v orlovské nemocnici, jsme proti optimalizaci zdravotní péče dle koncepce KÚ Ostrava. Chceme, aby byl zachován provoz nemocnice v současném stavu a to včetně lůžkové části.
2.  Realizaci nového parku pro volné chvíle na místě lesa pod tržnicí.
3.  Zdravý životní styl občanů, spolků a občanských sdružení zejména nabídkou prostorů ke cvičení a pohybu, zvýhodněný dlouhodobý pronájem, slevu nebo příspěvek při opakovaném nájmu.
4.  Provozování Městských sportovišť příspěvkovou organizací města.
5.  Propojení Orlové-Lutyně s Orlovou Městem – městský okruh, cyklostezka, pěší stezka, stezka pro koně.
6.  In-line plocha kolem Orlího kaňonu.

 

Pro Orlovou bezpečnou prosazujeme:

1.  Nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům (např. necháme vyhlásit v Orlové zóny bez doplatku na bydlení).
2.  Další pokles počtu hracích automatů ve městě.
3.  Osvětu a zavedení nových opatření v boji proti užívání drog a jiným patologickým jevům.
4.  Efektivní a nestrannou městskou policii sloužící potřebám občanů.

 

Pro Orlovou čistou prosazujeme:

1.  Jsme proti budování plynových kotelen na území města- dopad na již tak špatné životní prostředí ve městě.
2.  Obnovení měření kvality ovzduší ve městě.
3.  Efektivní práci lidí zapojených do VPP a úklid i okrajových části, nejen centra města, likvidace černých skládek, čištění lesních porostů ve spolupráci s Rekultivacemi a Lesy ČR.
4.  Revitalizace ploch a jejich další využití.
5.  Údržba a regenerace zeleně.
6.  Třídění odpadů, dostupnost nádob pro tříděný odpad.

 

Pro Orlovou dostupnou prosazujeme:

1.  Realizaci nových parkovacích míst a odstavné parkoviště.
2.  Optimalizaci veřejné dopravy v Orlové a do jiných měst tak, aby byla výhodná pro občany.
3.  Zavedení nových spojů k vlakovému nádraží Dětmarovice, Bohumín i Ostrava.
4.  Omezení parkování služebních dodávek v panelové zástavbě.
5.  Obnovu parkovacích čar a jejich nové rozplánování tak, aby odpovídaly vozovému parku a nesnížil se počet parkovacích míst.
6.  Posouzení možnosti výstavby spojky mezi ulicemi Polní a Ke Studánce- náhradní cesta v případě výpadku Masarykovy třídy.

Naši lidé

Vážení spoluobčané,

podzimní komunální volby do zastupitelstva města Orlová se uskuteční v termínu 5. – 6. října 2018. Jsme si vědomi, že rozhodnutí, které máte ve svých rukou, není vůbec jednoduché a velmi si proto vážíme Vaší účasti ve volbách.

Dovolte nám, abychom se Vám na této stránce jako kandidáti do orlovského zastupitelstva představili. Níže naleznete jména našich kandidátů a několik informací o nic. Pokud se chcete o nás dozvědět více, můžete využít kontaktních informací popř. se kouknout na osobní stránky jednotlivých kandidátů. Budeme také rádi, když navštívíte naše Facebook stránky (první, druhá) nebo nám napíšete email. Pokud Facebook nepoužíváte, naše informace můžete sledovat i na Twitteru a fotografie na Instagramu.

Vážíme si Vašeho času i Vaší důvěry a rádi Vás také poznáme osobně během našich kontaktních kampaních.

Pokračovat ve čtení „Naši lidé“

Blog

Orlované budou za nemocnici opět demonstrovat

Příjemnou neděli, orlované připravují další demonstraci za svou nemocnici. Budeme tak reagovat na neutěšenou situaci kolem naší nemocnice, které důsledkem „optimalizace zdravotní péče v Moravskoslezském kreji“ reálně hrozí, že příjde o lůžkovou část, která se bude stěhovat do okolních nemocnic. Reagujme tak i na nevyváženou pracovní skupinu, která měla toto stanovisko Kraje zhodnotit. Na událost …

Opět ta nemocnice

Jednání o naší nemocnici nabírá na obrátkách a používají se i podpásové věci. Myslel jsem si, že uspořádat demonstraci u krajského úřadu není nejlepší způsob jednání, ale teď mi to přijde naprosto korektní.

Dopis prezidentu republiky ke neutěšené situaci orlovské nemocnice

Vedení města Orlové v čele se starostou Miroslavem Chlubnou zaslalo prezidentu republiky Miloši Zemanovi, předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi, ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a hejtmanu Moravskoslezského kraje Ivu Vondrákovi dopis  k neutěšené situaci kolem orlovské nemocnice.